سه پایه ونگارد | Vanguard tripod

مشخصات:

  • حداکثر تحمل وزن: ‎(Kg)‎۴٫۵‎
  • وزن: ‎(Kg)‎۱٫۶‎
  • حداکثر طول: ‎(cm)‎۱۵۴‎
  • حداقل طول: ‎(cm)‎۵۸

کرایه روزانه

۲۰/۰۰۰ تومان