کابل برق قرقره سه فاز ۵۰ متری

مشخصات:

  • کابل فشار قوی برق ۳ فاز در متراژ ۵۰ متر

کرایه روزانه

۵۰/۰۰۰ تومان