گیره سوپروایزر

مشخصات:

  • گیره برای نگهداری انواع نورهای سینمایی و عکاسی

کرایه روزانه

۵/۰۰۰ تومان