آرک لایت استار ۲۵۰۰

مشخصات:

آرک لایت استار Light star LS-2500E

اجاره تجهیزات سینمایی

کرایه نور آرک

۴۰۰ هزار تومان