دوربین سینمایی بلک مجیک

دوربین حرفه ای سینمایی بلک مجیک ۱۲k با کیفیت ترین دوربین سینمایی موجود در جهان

این دوربین فقط برای کارهای سینمایی بلند و برای فیلمبردارهای حرفه ای اجاره داده میشود.