ست کامل صدابرداری

مشخصات:

  • ست کامل صدابرداری شامل
  • مینی گان بوم و بسکت
  • رکوردر زوم
  • هدست حرفه ای

۲۸۰ هزار تومان