سه پایه کوپو Kupo 546 Overhead Roller Stand

مشخصات:

  • طول پایه جمع شده ۱۸۶ سانتی متر
  • وزن ۱۸٫۵ کیلو گرم
  • حداکثر وزن قابل تحمل ۴۰ کیلوگرم
  • سه پایه چرخدار

۴۰ هزار تومان