سه پایه ساچلر ۲۰ | Sachtler Video 20 S1

مشخصات:

  • نوع طراحی: تری پاد‎
  • کاربرد: دوربین فیلم برداری ‎
  • حداکثر تحمل وزن: ‎(Kg)‎۲۸‎
  • وزن: ‎(Kg)‎۴٫۱‎
  • حداکثر طول: ‎(cm)‎۱۷۸‎
  • حداقل طول: ‎(cm)‎۷۵‎
  • جنس پایه: آلومینیوم‎

۱۸۰ هزار تومان