مینی گان RODE، بسکت، بوم

مشخصات:

  • دسته تفنگی
  • برس برای حالت دادن به خز
  • کابل  میکروفون
  • سبدی
  • گیره ها و اورینگ ها
  • بوم آلومینیومی

۱۵۰ هزار تومان