نور SWIT Flexible S-2620 Bi-color SMD Studio Panel SMD light

مشخصات:

  • نوری با قابلیت انعطاف بالا در زوایای ۱۰ تا ۳۶۰ درجه
  • بسیار سبک با قابلیت نصب در مکانهای مختلف
  • دارای CRI استاندارد ۹۷ همانند نورهای ARRI
  • قابلیت تنظیم دمای نور از ۳۰۰۰K تا ۵۶۰۰K
  • قابلیت تنظیم قدرت نور از صفر تا صد درصد
  • شاخص تفکیک نور و تداوم نورپردازی تلویزیونی بسیار بالا

سایز ۳۰ * ۴۰ ، ۱۱۰ هزار تومان

سایز ۳۰ * ۶۰ ، ۱۳۰ هزار تومان