پروجیپ سومیتا

مشخصات:

  • پروجیپ سومیتا
  • قابل نصب برروی تمامی سه پایه ها
  • نصب سریع آسان
  • ایده آل برای انواع دوربین

۲۰۰ هزار تومان