کارمانت پنتر | Microdolly Hollywood Car Mount

مشخصات:

  • قابلیت نصب بر روی انواع خودرو ویا برروی انواع سطوح صاف -لرزش دوربین را گرفته و دوربین بدون لرزش بروی خودرو میماند

۲۲۰ هزار تومان