کول لایت

مشخصات:

  • تعداد لامپ
  • چهارتوان ۲۲۰W
  • ولتاژ ۲۲۰V
  • دمای رنگ ۵۴۰۰K
  • مدت زمان استفاده >۸۰۰۰hrs
  • شاخص اثر بخشی >۹۰

۴ تایی ۵۵ هزار تومان

۶ تایی ۶۵ هزار تومان