گیره خورشیدی کوپو | Kupo 2-1/2″ Grip Head With Big Handle

مشخصات:

  • گیره برای نگهداری انواع نورهای سینمایی و عکاسی

تماس بگیرید