گیره سوسماری

مشخصات:

  • گیره برای نگهداری انواع نورهای سینمایی و عکاسی.

تماس بگیرید