گیره کوپو | Kupo Large Gaffer Grip

مشخصات:

  • گیره برای نگهداری انواع نورهای سینمایی و عکاسی

تماس بگیرید